Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
Białostockie Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej - Curie


Wojewódzki Ośrodek Koordynujący (WOK) Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi został utworzony  w sierpniu 2007 roku w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.
W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Ministerstwo Zdrowia powołało 16 Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących  na terenie całego kraju oraz Centralny Ośrodek Koordynujący (COK) w Instytucie Onkologii w Warszawie.  Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące , pełnią rolę koordynatora działań na terenie województwa. Centralny Ośrodek Koordynujący sprawujący koordynację i nadzór nad całością programu profilaktyki.Realizacja programu ma prowadzić do:
  • stworzenia systemu umożliwiającego wieloletnie, ciągłe prowadzenie aktywnego skryningu raka piersi w Polsce (tj. badań profilaktycznych, przesiewowych),
  • poprawy zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne,
  • zwiększenia świadomości kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi,
  • monitorowania losów pacjentek z wykrytymi zmianami nowotworowymi,
  • zagwarantowania maksymalnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę raka piersi.
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
Tworzenie stron internetowych: e-studio